רשימת שירים

 1. אעופה ואשכונהשירה אורן
 2. פרשתי ידיאביטל דן
 3. איילת השחררוחמה בן יוסף
 4. עת לזרוערן ראשון
 5. שיר של בוקריונינה
 6. על משכביצורית כהן
 7. תבקשי נפשיאילן דמרי
 8. אהבתי כי ישמעצביה ענת הירש
 9. דלתרננה שלם
 10. שביל של אוראודליה ברלין
 11. אורעידו פורטל
 12. מזמור לדודאתי אנקרי
 13. שחר אבקשךאורית עטר
 14. ויחפש רוחינעמי חשמונאי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות