רשימת שירים

 1. רק גאולהחיים דוד ברסון
 2. הלוואיאורי דוידי
 3. רק להודותמיכה גמרמן
 4. כולםמרדכי שפירא
 5. לחייםשמחה ליינר
 6. יאללה לרקודקובי ברומר
 7. רוקדים הלילהעמרם אדר
 8. אני שרסנדי שמואלי
 9. אזמרה לךנתנאל מנת
 10. מנגןפרחי ניו יורק
 11. אליך זעקויואלי קליין
 12. ואנימוטי שטיינמץ
 13. ופרצתאריאל זילבר
 14. עובר מה שעובראברהם פריד
 15. אשורר שירהמקהלת לחיים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות