רשימת שירים

 1. לכה דודישמחה ליינר
 2. שלום עליכם
 3. מעיןשבת חברים
 4. אנעים זמירותאבי הס
 5. בעל הביתשלמה כהן
 6. להתענגבני פרידמן
 7. יום השבתאבי קלימניק
 8. דרור יקראלב טהור
 9. שיר שבתריבי שוובל
 10. ידיד נפשדוד לעווי
 11. ברוך קל עליוןאלי פרידמן
 12. אשת חיליוסי כהן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות