רשימת שירים

  1. שמחתניניצוצות
  2. סימן טובשורש
  3. שמע ישראלאפרים מנדלסון ודודי הרץ
  4. גדלושלשלת
  5. ישועת ה'אברומי פלאם
  6. תפילה הילדהישראל פרנס וישי לפידות
  7. ברך יצחק שמחה
  8. מלאכי השרתאברמי רוט
  9. מלפני אוריאלאפרים מנדלסון ודודי הרץ
  10. מדז'יבוז'מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות