רשימת שירים

  1. שמחתני ניצוצות
  2. סימן טוב שורש
  3. שמע ישראל אפרים מנדלסון ודודי הרץ
  4. גדלו שלשלת
  5. ישועת ה' אברומי פלאם
  6. תפילה הילדה ישראל פרנס וישי לפידות
  7. ברך יצחק שמחה
  8. מלאכי השרת אברמי רוט
  9. מלפני אוריאל אפרים מנדלסון ודודי הרץ
  10. מדז'יבוז' מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות