רשימת שירים

 1. לא נפסיק לרקודארי גולדווג
 2. עם אחדארי גולדווג
 3. ה' תמיד אתךארי גולדווג
 4. שמחה בליביארי גולדווג
 5. לישועתך קיוינוארי גולדווג
 6. רק הואארי גולדווג
 7. לא יודעארי גולדווג
 8. נודהארי גולדווג
 9. וזוכרארי גולדווג
 10. בשמחהארי גולדווג
 11. גם כי אלךארי גולדווג
 12. נודהארי גולדווג
 13. good dayארי גולדווג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות