רשימת שירים

 1. לא נפסיק לרקוד ארי גולדווג
 2. עם אחד ארי גולדווג
 3. ה' תמיד אתך ארי גולדווג
 4. שמחה בליבי ארי גולדווג
 5. לישועתך קיוינו ארי גולדווג
 6. רק הוא ארי גולדווג
 7. לא יודע ארי גולדווג
 8. נודה ארי גולדווג
 9. וזוכר ארי גולדווג
 10. בשמחה ארי גולדווג
 11. גם כי אלך ארי גולדווג
 12. נודה ארי גולדווג
 13. good day ארי גולדווג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות