רשימת שירים

  1. מהרהמנדי ג'רופי ונפתלי גולד
  2. אלקינו שבשמייםרועי ידיד
  3. רחמנאקול אחי
  4. אל תקצוףיעקב שווקי
  5. אבינו מלכנומנוחה
  6. אלקי נשמהירמי' דמן
  7. מעין עולם הבאאלי גרסטנר
  8. אשרי מיאודי אולמן
  9. בחכמהאלי פרידמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות