רשימת שירים

 1. אםמתי שריקי
 2. הכל עוד אפשריעקיבא
 3. תן כוחיונתן שחר
 4. דע בני אהובישולי רנד
 5. המסובברן ראשון
 6. חייך לתקווהצח חכים
 7. פשוטזבולון נתנוב
 8. לב חדשאלישע
 9. מה רבו מעשיךבן מאיר
 10. יעלה אבי לדודישחר אריאל
 11. קרן אורזלמן שטוב
 12. וארשתיך ליאהרון פרוכטר
 13. חופרים שוחהחגי רוסנק
 14. יצרעידו קפטן
 15. לשוב אליךאלחי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות