רשימת שירים

 1. אתה בחרתנואברהם פריד
 2. זה היוםאסף שפר
 3. מחרוזת ושמחתאבי מילר
 4. כולם נקבצומשה לוק
 5. עבדו את ה'יואלי גרינפלד
 6. לשמחה אין חסידותבינים חרש
 7. שמחת בית השואבהלב טהור
 8. אתה בחרתנולוי כהן
 9. אשמח בה'פרחי מיאמי
 10. עם קדושליאונל מזרחי
 11. נו נו נופרחי ניו יורק
 12. ניגון שמחהשלמה כהן
 13. ומלוךמרדכי שפירא
 14. והביאותיםישיבה בויס
 15. אושפיזיןחסידי בעזלא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות