רשימת שירים

  1. אין יאושגבריאל חסון
  2. בחירהיוסף קרדונר
  3. מזמור לדודגיל עקיביוב
  4. אל תלך בכחיצחק שדהו
  5. אדם יכול להיותיהודה גלנץ
  6. זריקהדוד אברמזון
  7. אין לנו על מי לסמוךעדי רן
  8. להתחיל מחדשבית הקדושה
  9. ריח טובגד ליאור
  10. אהבת ישראל בנשמהרבע לשבע

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות