רשימת שירים

 1. זה המקום שלנו מיכה גמרמן
 2. ארץ ישראל דוד גבאי
 3. מזרח ליפא שמלצר
 4. כפיים היום השמיני
 5. קום והתהלך יונתן רזאל
 6. נצח ישראל יעקב שוואקי
 7. אחים בנפש אברהם פריד
 8. ישראל בלבבות אמני אף די די
 9. אני ישראל גרשון ורובה
 10. וקבצנו יחד שרולי טוורסקי
 11. בשובי מנדי ג'רופי
 12. לא ישא גוי
 13. אין אנחנו קינדרלעך
 14. מי שעשה סנדי שמואלי
 15. תנו קדושת ארץ ישראל דוד קאליש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות