רשימת שירים

 1. איפה אתה (חפש את פפה) ברי וובר
 2. לך על זה דוד שפירא
 3. הטוב ארי גולד
 4. יהודי זה הכי אברהם דוד
 5. ליבי ובשרי לוי פלקוביץ
 6. שימני כחותם אהרון פרוכטר
 7. עברו בשערים נפתלי קמפה
 8. חננו מויש ני
 9. ישתבח שמו יואלי דיקמן
 10. מלמעלה ללמטה חיים שלמה מאיעס
 11. יעמוד שייע ברקו
 12. באתי לגני יונתן שינפלד
 13. להתפלל מקהלת שיר הלל
 14. שמעה ותשמח רפי וקס

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות