רשימת שירים

 1. היום שלכם יהודה פליישמן
 2. שושביניו עמירן דביר
 3. קולות שלומי ורצברגר
 4. מציאות שלימה שלומי גרטנר
 5. ברכה שביעית
 6. הרי את יעקב שוואקי
 7. מי בן שיח שלמה שמחהיוסי גרין
 8. חתן וכלה שמחה פרידמן
 9. קשר של קיימא אלי הרצליך
 10. בואי כלה מרדכי בן דוד
 11. רגע של חתן וכלה יוני גמרמן
 12. נשמח עם החתן אוהד מושקוביץ
 13. יעמוד שייע ברקו
 14. באתי לגני יונתן שינפלד
 15. היום מרדכי שפירא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות