רשימת שירים

 1. אהבת הדסהיגאל בשן
 2. אשאל אלוהייגאל בשן
 3. דרור יקראיגאל בשן
 4. לקראת שבתיגאל בשן
 5. כשיבוא חמור לבןיגאל בשן
 6. יעקב התמיםיגאל בשן
 7. על שלושה דבריםיגאל בשן
 8. ערי הגדהיגאל בשן
 9. ישראל בטח בה'יגאל בשן ופרחי ירושל
 10. עושה שלוםיגאל בשן
 11. שים שלוםיגאל בשן
 12. אם ננעלויגאל בשן
 13. אודה לאלייגאל בשן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות