רשימת שירים

 1. אמתמרדכי בן דוד
 2. תהא השעה הזאתעמית ליסטונד
 3. ויתישלמה שמחה
 4. כל מיפרחי מיאמי
 5. קול ה'מיכאל שטרייכר
 6. חזקמנדי וולד
 7. אשירה לה'מנדי ג'רופי
 8. על הרמנדי ורדיגר
 9. לא ירדה שירה לעולםדודו פישר
 10. אמר רבי עקיבאמנדי וולד
 11. יונה מצאהמיכאל סקופסקי
 12. ובאו האובדיםאברומי פלאם
 13. אגודה אחתמתוך סיום

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות