רשימת שירים

  1. שמור וזכוראלי פרידמן
  2. דרור יקראמנחם פיליפ
  3. לכה דודיסנדי שמואלי
  4. מעין עולם הבאאלי גרסנטר
  5. מנוחה ושמחהמנוחה
  6. אנעים זמירותעמירן דביר
  7. במצות השבתחסידי צאנז
  8. לכה דודיחסידי דזיקוב
  9. מזמור שיריידל ורדיגר
  10. לכה דודיאהרון רזאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות