רשימת שירים

  1. שמור וזכור אלי פרידמן
  2. דרור יקרא מנחם פיליפ
  3. לכה דודי סנדי שמואלי
  4. מעין עולם הבא אלי גרסנטר
  5. מנוחה ושמחה מנוחה
  6. אנעים זמירות עמירן דביר
  7. במצות השבת חסידי צאנז
  8. לכה דודי חסידי דזיקוב
  9. מזמור שיר יידל ורדיגר
  10. לכה דודי אהרון רזאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות