רשימת שירים

 1. מלאכים ישיבה בויס
 2. לך ה' הגדולה החברה
 3. בשמחה סנדי שמואלי
 4. שמחתני ה' ניצוצות
 5. שיר ציון אהרון רזאל
 6. נשמת חי איתי עמרן
 7. מי שעשה דדי גראוכר
 8. אעלה שלשלת
 9. וזוכר ארי גולדווג ושלמי דקס
 10. אשריך מיכאל פרוזנסקי
 11. לימות המשיח שרולי גינזבורג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות