רשימת שירים

 1. ובא לציון גואלמנוחה
 2. הוא יפתחאייבי רוטנברג ושלמה שמחה
 3. איזוהי שמחהג'י ג'י הופמן
 4. ברוך הבאיידל ורדיגר
 5. מה יונהלב טהור
 6. כיצד מרקדיןסנדי שמואלי
 7. ונאמר לפניוירמי' דמן
 8. אל תתייאשניר קפטן ונפתלי גולד
 9. אשר בראברוך עבוד
 10. אפתח פייהודה צ'ק
 11. יממהרובי בנט

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות