רשימת שירים

  1. עץ חייםאוהד מושקוביץ
  2. מי אדירדוד גבאי
  3. לא אבואאברהם פריד
  4. לב טהורוהביאנו
  5. טאטעיעקב שוואקי
  6. זכורמנדי וולד
  7. מלוךשלמה שמחה
  8. שמרהיעקב יאנג
  9. בונה ירושליםשלומי דסקאל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות