רשימת שירים

 1. והביאנואולמני
 2. כי לא יטושהאחים שפירא
 3. שמרה נפשיעמירן דביר וישי לפידות
 4. אספרהסיני
 5. אם אין אני ליאיציק אשל
 6. טוב לי תורת פיךאלי פרידמן
 7. אשר יחדיודב הנדלר
 8. אנא ה'יוסי הופמן
 9. קול מצהלותיוסי גרין
 10. אחכה לומרדכי בן דוד
 11. מלפני אוריאלאפרים מנדלסון ודודי הרץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות