רשימת שירים

  1. תפילה שלי יוסי הופמן
  2. שמע שלשלת
  3. המלאך והביאנו
  4. שמח יעקב שווקי
  5. רחם ליפא שמלצער
  6. בהר המוריה אייזיק האניג
  7. הבוטחים אברומי פלאם
  8. ובנה עופי נט

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות