רשימת שירים

  1. תפילה שלייוסי הופמן
  2. שמע שלשלת
  3. המלאךוהביאנו
  4. שמחיעקב שווקי
  5. רחםליפא שמלצער
  6. בהר המוריהאייזיק האניג
  7. הבוטחיםאברומי פלאם
  8. ובנהעופי נט

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות