רשימת שירים

 1. שלום בחלינודקלון
 2. שיח רעים
 3. כי אשמרה
 4. יום שישי הגיע
 5. מחפש מרגוע
 6. ניצוץ האהבהעם אהוד בנאי
 7. הזורעים בדמעה
 8. עוד אבנך ונבנית
 9. עוזרני אל חי
 10. ישמח חתני
 11. סבא ישראל
 12. הללוי-ה
 13. כפיים ליוצר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות