רשימת שירים

  1. אמא תגידי לי אבי שרון
  2. שלום עליכם מיקי רוזנבאום
  3. ידיד נפש רגש
  4. רפאנו אברהם פריד
  5. מלאים זיו ארשת שפתנו
  6. שבת ומנוחה חברים
  7. זה שיר שבח מיכאל שטרייכר
  8. וזכנו יידל ורדיגר
  9. ישמחו מרדכי בן דוד
  10. תנו שבח אברהם פריד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות