רשימת שירים

  1. אמא תגידי ליאבי שרון
  2. שלום עליכםמיקי רוזנבאום
  3. ידיד נפשרגש
  4. רפאנואברהם פריד
  5. מלאים זיוארשת שפתנו
  6. שבת ומנוחהחברים
  7. זה שיר שבחמיכאל שטרייכר
  8. וזכנויידל ורדיגר
  9. ישמחומרדכי בן דוד
  10. תנו שבחאברהם פריד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות