רשימת שירים

 1. לכו נרננהאיצי קלינפלד
 2. שבת בגילהלב טהור
 3. מעין עולם הבאדניאל ברוידי ויצחק קנ
 4. ידיד נפשיוסף קרדונר
 5. אנעים זמירותלב טהור
 6. שומרימקהלת לחיים
 7. מזמוריעקב סגל
 8. ניגון הכנהחסידי חב"ד
 9. ידיד נפשאיצי קלינפלד
 10. צמאה מקהלת לחיים
 11. מעין עולם הבאיערות דבש
 12. מזמור לדודיוסף קרדונר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות