רשימת שירים

 1. ניגון הכנה מקהלת חב"ד
 2. אחינויעקב סגל
 3. לולא האמנתילב טהור
 4. אב הרחמיםע. קלינפלד, צ. זילברשטיין
 5. ממקומךשירי זמרה
 6. עלינו לשבחיוסף קרדונר
 7. קול דודימקהלת חב"ד
 8. רבונוחסידי בובוב
 9. מי יעלהקלינפלד וזילברשטיין
 10. שאובטחון
 11. ידיד נפשיעקב סגל
 12. אין קצבהמודז'יץ

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות