רשימת שירים

 1. אלבום משפחתיצוות הווי של השריון
 2. שלא לאהוב אותךלהקת גייסות השריון
 3. תמיד אותךלהקת פיקוד צפון
 4. אהבות בפרחיםצוות הווי הנח"ל
 5. דברים קטניםלהקת חיל התותחנים
 6. רק בישראללהקת חיל הים
 7. פשוט שריונרלהקת גייסות השריון
 8. המקפלות למצנחיםצוות הווי הצנחנים
 9. שרק יהיה הים שקטלהקת חיל הים
 10. אי שם בבקעהצוות הווי פיקוד מרכז
 11. יש פרחיםצוות הווי של הנח"ל
 12. עלומיםלהקת פיקוד דרום
 13. היונהצוות הווי של הנח"ל - יזהר כהן
 14. וחרב אין ביד דודלהקת פיקוד צפון
 15. על שלושה פשעי דמשקצוות הווי גולני
 16. בית מקדשצוות הווי גולני
 17. מתנה מן היםלהקת פיקוד צפון - יגאל בשן
 18. אלעד ירד אל הירדןלהקת פיקוד דרום

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות