רשימת שירים

 1. שימו לב אל הנשמה גבריאל חסון
 2. שים שלום גיל עקיביוב
 3. משברי ים גבריאל חסון
 4. תודה חיים דוד ונפתלי אברמסון
 5. יברכך דוד אברמסון
 6. אשא עיני אהרון רזאל
 7. נחלת עבדי ה' יצחק זאגא
 8. לכה דודי שמוליק אינדיג
 9. מקודשת לי לכתחילה
 10. ותחזינה ירמיהו
 11. א-לי אתה חגי רוסנק
 12. פתח את ליבי ישיבת ראשון לציון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות