רשימת שירים

 1. שימו לב אל הנשמהגבריאל חסון
 2. שים שלוםגיל עקיביוב
 3. משברי יםגבריאל חסון
 4. תודהחיים דוד ונפתלי אברמסון
 5. יברכךדוד אברמסון
 6. אשא עיניאהרון רזאל
 7. נחלת עבדי ה'יצחק זאגא
 8. לכה דודישמוליק אינדיג
 9. מקודשת לילכתחילה
 10. ותחזינהירמיהו
 11. א-לי אתהחגי רוסנק
 12. פתח את ליביישיבת ראשון לציון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות