רשימת שירים

 1. ושמועקיבא מרגליות
 2. כי המצוהצלילי בנימין
 3. אשר בראיידל ורדיגר
 4. כי לא יטוששלמה כה
 5. מי כעמךאברהם רוזנבלום
 6. שיבנה נחום סטארק
 7. אחכה לויהודה צ'ק
 8. ובאותו הזמןיוסי גולדשטיין
 9. תהלת ה'פרחי מיאמי
 10. אל תיראשלומי דקס
 11. צדיקעקיבא מרגליות

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות