רשימת שירים

  1. בראש השנה מרדכי בן דוד
  2. כי הנה כחומר אבריימי מרוקו
  3. הנשמה לך שלמה כהן
  4. באין מליץ יושר פילהרמונה
  5. אז יבקע שרולי גינזבורג
  6. זכור רחמך מאיר גלבר
  7. צור יעקב קפל אלבוגן
  8. מוריה אברהם פריד
  9. כרחם שלמה כהן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות