רשימת שירים

 1. שהחיינוסנדי שמואלי
 2. אתה בחרתנואפרים מנדלסון
 3. נו נואברהם פריד
 4. ופרוששלמה כץ
 5. אנא ה'מנדי וולד
 6. מצוה גדולהדוד גבאי
 7. מלך מלךפילהרמונה
 8. בתפארתומשולם גרינברג
 9. מי כעמךמרדכי בן דוד
 10. כנגןשלמה שמחה
 11. כל המתפללישיבה בויס
 12. ימות המשיחיוסי הופמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות