רשימת שירים

 1. שהחיינו סנדי שמואלי
 2. אתה בחרתנו אפרים מנדלסון
 3. נו נו אברהם פריד
 4. ופרוש שלמה כץ
 5. אנא ה' מנדי וולד
 6. מצוה גדולה דוד גבאי
 7. מלך מלך פילהרמונה
 8. בתפארתו משולם גרינברג
 9. מי כעמך מרדכי בן דוד
 10. כנגן שלמה שמחה
 11. כל המתפלל ישיבה בויס
 12. ימות המשיח יוסי הופמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות