רשימת שירים

 1. אתה אחדשמואל ברזיל ודוד גבאי
 2. קומופרחי בני הישיבות
 3. לקדש שם שמיםסנדי שמואלי
 4. מצליח משיחאברהם פריד
 5. הבוטחים בה'אודי אולמן
 6. כי לךסיני
 7. ה' מלךמנדי וולד
 8. הודו לה'מנדי ווקס
 9. קומי רוני
 10. ותגלה ותראהשלמי דסקל ואפרים מנדלסון
 11. כנגן המנגןשלמה שמחה
 12. אודה ה'חסידי בעלזא

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות