רשימת שירים

 1. הנה שנה עוברתהדודאים והפרברים
 2. בוא בשלוםלהקת הכיס
 3. רוח צפונית רוח דרומיתעופרה חזה
 4. חג ליצוות חג לי
 5. בסוכה שלנומשתתפי 543 וחצי
 6. שישו ושימחוצמד רעים
 7. ושאבתם מיםפרחי בית אל
 8. שלומית בונה סוכהדודו זכאי
 9. בונים סוכה משתתפי 543 וחצי
 10. והיה ביום ההואלהקת פיקוד דרום
 11. ויסעו ויחנולהקת פיקוד דרום
 12. גשם בואלהקת הנח"ל
 13. גשם ראשוןצוות הווי הנח"ל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות