רשימת שירים

 1. הנה שנה עוברת הדודאים והפרברים
 2. בוא בשלום להקת הכיס
 3. רוח צפונית רוח דרומית עופרה חזה
 4. חג לי צוות חג לי
 5. בסוכה שלנו משתתפי 543 וחצי
 6. שישו ושימחו צמד רעים
 7. ושאבתם מים פרחי בית אל
 8. שלומית בונה סוכה דודו זכאי
 9. בונים סוכה משתתפי 543 וחצי
 10. והיה ביום ההוא להקת פיקוד דרום
 11. ויסעו ויחנו להקת פיקוד דרום
 12. גשם בוא להקת הנח"ל
 13. גשם ראשון צוות הווי הנח"ל

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות