רשימת שירים

 1. חדש עלינו פרחי השומרון
 2. יחדשהו פרחי מיאמי
 3. שתחדש מאיר שמחה וינברג
 4. שהחיינו סנדי שמואלי
 5. סימן טוב אלי גרסטנר
 6. בעבודת ארי גולדווג
 7. אנא ה' שלהבת
 8. מאת ה' אליעזר רוזנפלד
 9. הללו סנדי שמואלי
 10. מקימי מונה ותזמורתו
 11. ובנה ירושלים לב טהור

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות