רשימת שירים

 1. שהחיינויעקב שווקי
 2. עץ חייםאודי אולמן
 3. מאמיניםמרדכי בן דוד
 4. עלה נעלהמנדי ג'רופי
 5. כי אתהמוסיקליש
 6. נרות של ציוןנועם מיכאל
 7. אני אמרתיעקיבא מרגליות
 8. חביביןישי ברסלויער
 9. ויזכורובי בנט
 10. ושמחתאפרים מנדלסון
 11. בורא עולםמוסיקאליש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות