רשימת שירים

  1. פתח לנו אפרים מנדלסון
  2. הבט אברהם פריד
  3. המלאך עמית ליסטוונד
  4. כאיל תערוג שלמה כהן
  5. רפאנו פרחי מיאמי
  6. מדרש כלה ברונר ועוד...
  7. סלח נא רגש
  8. אלקי מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות