רשימת שירים

  1. תפילת הילדהישראל פרנס וישי לפידות
  2. יהי ה'החברה
  3. שמעשלשלת
  4. מחרוזת חופהיעקב שוואקי
  5. ה' שמעהדדי גראוכר
  6. תפילה לענימ.ב.ד
  7. אין יהודה
  8. ונאיעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות