רשימת שירים

  1. תפילת הילדה ישראל פרנס וישי לפידות
  2. יהי ה' החברה
  3. שמע שלשלת
  4. מחרוזת חופה יעקב שוואקי
  5. ה' שמעה דדי גראוכר
  6. תפילה לעני מ.ב.ד
  7. אין יהודה
  8. ונא יעקב שוואקי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות