רשימת שירים

 1. דרך בית לחםמשפחת ואך
 2. קול ברמהגיתית בר אבן
 3. השדמות בית לחםרונית אופיר
 4. שוב לא נלך רחלאריק לביא
 5. שיר אמנו רחלמשפחת ואך
 6. איפה כל אבותינומאיר בנאי
 7. על אם הדרךאולפנת שח"ם
 8. בשדות בית לחםהנעמטרון
 9. רחלחיים ישראל
 10. בואי חברונהגיתית בר אבן
 11. רחלצלילי בנימין
 12. רחליגאל אנקרי
 13. רחלדקלון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות