רשימת שירים

 1. בין כך ובין כךאברהם פריד
 2. לא ישאשלמה שמחה
 3. כי שמשאחינו 2
 4. אתה אחדשמואל ברזיל ודוד גבאי
 5. נפלתי קמתיאודי אולמן
 6. אנא ה'מנדי וולד
 7. עבדוחסידי בעלז
 8. בן פורת יוסףאלי פרידמן
 9. שוש אשישדוד גבאי
 10. ניגון ונשמהקינדרלאך
 11. שומר ישראלברוך לוין
 12. גלגליעקב יאנג
 13. רק להתענגאלי לאופר

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות