רשימת שירים

 1. ברך את מדינת ישראל אולפנית שח"ם
 2. ונתתי שלום בארץ מקהלת פאר
 3. לך אתן צוות הווי בני עקיבא
 4. קם לתחיה מערת המכפלה משפחת ואך
 5. הולך לארץ ישראל גדעון טמיר
 6. אין לי ארץ אחרת ניצני בנימין
 7. חולמים עלייך אולנית שח"ם
 8. שמחה לארצך שלמה קרליבך
 9. להביא בנייך צוות הווי בני עקיבא
 10. והביאותים קול דודי
 11. יבנה המקדש צוות הווי בני עקיבא
 12. והביאנו פרחי נתניה
 13. מחרוזת שירי שלום פרחי גנים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות