רשימת שירים

 1. ברך את מדינת ישראלאולפנית שח"ם
 2. ונתתי שלום בארץמקהלת פאר
 3. לך אתןצוות הווי בני עקיבא
 4. קם לתחיה מערת המכפלהמשפחת ואך
 5. הולך לארץ ישראלגדעון טמיר
 6. אין לי ארץ אחרתניצני בנימין
 7. חולמים עלייךאולנית שח"ם
 8. שמחה לארצךשלמה קרליבך
 9. להביא בנייךצוות הווי בני עקיבא
 10. והביאותיםקול דודי
 11. יבנה המקדשצוות הווי בני עקיבא
 12. והביאנופרחי נתניה
 13. מחרוזת שירי שלוםפרחי גנים

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות