רשימת שירים

 1. מצליח משיח אברהם פריד
 2. יהי ה' חסידי בעלזא
 3. הורה שירה שלמה שמחה
 4. ה' מלך מנדי וולד
 5. קרוב ה' אלי קניאל
 6. ציון אודי אולמן
 7. ואפק שלמה כץ
 8. כן בקודש אלי פרידמן
 9. הללו סנדי שמואלי
 10. אשר ברא אזמרה
 11. שמחתי החברה
 12. אין כאלוקינו שירה חדשה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות