רשימת שירים

  1. מקימי יוסף קרדונר
  2. מה אשיב עמית ליסטוונד
  3. מן המיצר שלמה שמחה
  4. אנא ה' - מחרוזת שלהבת
  5. אנא ה' שלמה קרליבך
  6. מה אשיב מרדכי בן דוד
  7. לא אמות מיכאל שטרייכר
  8. א-לי אתה אברהם פריד
  9. מה אשיב שלמה קרליבך

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות