רשימת שירים

 1. ימי החנוכה
 2. הנרות הללו
 3. מעוז צור
 4. חנוכיה יפיפיה
 5. באנו חושך
 6. סביבון סוב סוב
 7. כד קטן
 8. חנוכיה לי יש 2 ציפי שביט
 9. שימו שמן
 10. נר לי רוחמה רז
 11. לכבוד החנוכה
 12. נרות רבים
 13. נרותי הזעירים
 14. מי ימלל
 15. הבה נרימה
 16. גילו המכבים
 17. חנוכיה יפיפיה
 18. סביבון סוב סוב
 19. אני סביבון
 20. נר ראשון נעמי שמר
 21. מעשה בלביבה עזרא דגן
 22. לביבות רוחמה רז
 23. סביבוני
 24. נר לי (נעימה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות