רשימת שירים

 1. ימי החנוכה
 2. הנרות הללו
 3. מעוז צור
 4. חנוכיה יפיפיה
 5. באנו חושך
 6. סביבון סוב סוב
 7. כד קטן
 8. חנוכיה לי יש 2ציפי שביט
 9. שימו שמן
 10. נר לירוחמה רז
 11. לכבוד החנוכה
 12. נרות רבים
 13. נרותי הזעירים
 14. מי ימלל
 15. הבה נרימה
 16. גילו המכבים
 17. חנוכיה יפיפיה
 18. סביבון סוב סוב
 19. אני סביבון
 20. נר ראשוןנעמי שמר
 21. מעשה בלביבהעזרא דגן
 22. לביבותרוחמה רז
 23. סביבוני
 24. נר לי (נעימה

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות