רשימת שירים

 1. שים שלום אסף נגל
 2. עץ חיים אודי אולמן
 3. אהיים איירה הלר
 4. מאמינים בני מאמינים מרדכי בן דוד
 5. מלכותו נצח בעלזא
 6. והביאותם ויאל צליק
 7. אשרי האיש אלי פרידמן
 8. נוסעים נוסעים גיל עקיביוב
 9. לכו נרננה ישראל פרנס
 10. חביבין ישי ברסלויער
 11. שהחיינו יעקב שוואקי
 12. וימלא אייזיק האניג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות