רשימת שירים

 1. שים שלוםאסף נגל
 2. עץ חייםאודי אולמן
 3. אהייםאיירה הלר
 4. מאמינים בני מאמיניםמרדכי בן דוד
 5. מלכותו נצחבעלזא
 6. והביאותםויאל צליק
 7. אשרי האישאלי פרידמן
 8. נוסעים נוסעיםגיל עקיביוב
 9. לכו נרננהישראל פרנס
 10. חביביןישי ברסלויער
 11. שהחיינויעקב שוואקי
 12. וימלאאייזיק האניג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות