רשימת שירים

 1. כל עודבועז שרעבי
 2. אילת
 3. תפילה
 4. משאלה
 5. נע ונד
 6. כח להמשיך
 7. לשיר אתךעם שושנה דמארי
 8. חייך וחיי
 9. היה חזק
 10. חופשי ומאושר
 11. מה יביאעם יהורם גאון
 12. ספרי
 13. שלום עליכםעם מתי כספי

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות