רשימת שירים

  1. אם אשכחך אלי גרסטנר
  2. הבוטחים אברומי פלאם
  3. בהר המורייה אייזיק האניג
  4. לכו אבריימי רוט
  5. מה טובו יהודה איסלר
  6. טל שורש
  7. התנערי איילת השחר
  8. עקידת יצחק פלהרמונה 3
  9. נחמו מרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות