רשימת שירים

  1. אם אשכחךאלי גרסטנר
  2. הבוטחיםאברומי פלאם
  3. בהר המורייהאייזיק האניג
  4. לכואבריימי רוט
  5. מה טובויהודה איסלר
  6. טלשורש
  7. התנעריאיילת השחר
  8. עקידת יצחקפלהרמונה 3
  9. נחמומרדכי בן דוד

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות