רשימת שירים

 1. באנו ביחדיצחק פוקס
 2. וארשתיך לילכתחילה
 3. בך רבנודוד זלר
 4. ניגון נבושלמה כץ
 5. והביאנו לציוןאדם וינטר
 6. בקש עבדךיוסף קרדונר
 7. שפל רוחהמדרגות
 8. אשר בראאודי דוידי
 9. אשא עיני אל ההריםאהרון רזאל
 10. שובה ה'להקת המושב
 11. יש בורא לעולםגיל עקיביוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות