רשימת שירים

 1. באנו ביחד יצחק פוקס
 2. וארשתיך לי לכתחילה
 3. בך רבנו דוד זלר
 4. ניגון נבו שלמה כץ
 5. והביאנו לציון אדם וינטר
 6. בקש עבדך יוסף קרדונר
 7. שפל רוח המדרגות
 8. אשר ברא אודי דוידי
 9. אשא עיני אל ההרים אהרון רזאל
 10. שובה ה' להקת המושב
 11. יש בורא לעולם גיל עקיביוב

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות