רשימת שירים

  1. עשרה הרוגי מלכות ליפא שמלצר
  2. בכו תבכה אלי פרידמן
  3. והיה ארי גולדווג
  4. ונפשי חסידי פיטסבורג
  5. מי יתן בנימין פייל
  6. תרחם ציון דוד גבאי
  7. יוודע בגויים שלומי דאסקאל
  8. אזכרה אפרים מנדלסון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות