רשימת שירים

  1. עשרה הרוגי מלכותליפא שמלצר
  2. בכו תבכהאלי פרידמן
  3. והיהארי גולדווג
  4. ונפשיחסידי פיטסבורג
  5. מי יתןבנימין פייל
  6. תרחם ציוןדוד גבאי
  7. יוודע בגוייםשלומי דאסקאל
  8. אזכרהאפרים מנדלסון

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות