רשימת שירים

  1. לא אבואאברהם פריד
  2. עלינויהודה
  3. משכיל לדודמקהלה
  4. שועתיליפא שמעלצער
  5. הנה א-לנוחי קראון
  6. גם כי אלךאזמרה
  7. למען אחיהחברה
  8. מי אדירדוד גבאי
  9. ריבון עולמיםפי 2
  10. ממקומואנדי פרידמן

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות