רשימת שירים

 1. שלום עליכם שלמה שמחה
 2. קדשנו ישראל ויליגר
 3. לכה דודי אזמרה
 4. ואפק שלמה כץ
 5. אם אתם פי 2
 6. קידוש ניגון חסידי סקולען
 7. אנא מלך מרדכי בן דוד
 8. כפה פרשה אברומי פלאם
 9. א-ל אדון אלי פרידמן
 10. וזכנו ברוך לוין
 11. אשת חיל ארי גולדווג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות