רשימת שירים

 1. שלום עליכםשלמה שמחה
 2. קדשנוישראל ויליגר
 3. לכה דודיאזמרה
 4. ואפקשלמה כץ
 5. אם אתםפי 2
 6. קידוש ניגוןחסידי סקולען
 7. אנא מלךמרדכי בן דוד
 8. כפה פרשהאברומי פלאם
 9. א-ל אדוןאלי פרידמן
 10. וזכנוברוך לוין
 11. אשת חילארי גולדווג

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות