רשימת שירים

  1. בואי בשלום ישראל פרנס
  2. תפארת יעקב סגל
  3. עד הנה אברהם פריד
  4. קדשנו ישי ברסלויער
  5. התנערי שלהבת
  6. ברוך כבוד ה' אלי פרידמן
  7. ישמחו מרדכי בן דוד
  8. אלקא דיליה מוסיקליש

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות