רשימת שירים

 1. שמח תשמחאברהם רדא
 2. ואהבתיעקב סגל
 3. אנא בכחאוהד מושקוביץ ועמירן דביר
 4. טאנץאברהם פריד
 5. אשרי האישאלי פרידמן
 6. אני מאמיןדדי גראוכר
 7. אלוקיאוהד חתוכה
 8. אני אמרתיעקיבא מרגליות
 9. אות לטובהישראל פרנס
 10. שמחתניסנדי שמואלי
 11. וללבנה אמראפרים מנדלסון
 12. שיר חדשיהודה צ'יק

כל הערוצים

עברי חסידי מזרחי חגים חזנות נעימות